เหตุผลที่เลือก Apache CXF ทำ Webservic ครับ

Friday, June 12th, 2009

ตอนแรกผมก็ใช้ xFire ในการทำ Web Service ครับ แต่ต่อมาก็ได้หันไปใช้ Apache CXF ที่มันใหม่ขึ้นมาอีก มองว่ามันใช้งานง่ายดีครับ และง่ายกว่าเจ้า xFire มากเลย ซึ่งบางคนบอกว่ายาก แต่ถ้าได้ลองเล่นกับมันดูจะรู้เลยครับว่ามันหมูๆ ^^ (พี่ที่ทำงานกับผมยังสามารถทำ WS เป็นเลยภายในไม่กี่ชั่วโมง หลังจากศึกษา Code ของผม จริงๆครับไม่ได้โม้ อิอิ) ซึ่งเจ้า Apache CXF มันมีอะไรดีมั้ง มาดูกันครับ – Apache CXF คือ Open Source Services Framework ซึ่งจะช่วยในการเขียน Programming ผ่าน API อย่างเช่น Jax-ws โดยสามาถพูดคุยได้หลาย Protocal อย่างเช่น SOAP , XML / HTTP , RESTful HTTP […]

.: Rollback transaction ใน hibernate :.

Tuesday, May 19th, 2009

การ rollback transaction .ใน spring – hibernate ใ ห้ประกาศ session มา session เดียวครับ แล้วจัดการภายใน session ทั้งหมด Session session = getSession(); Transaction tx = null; try { // ส่วนของการทำงานทั้งหมด ที่ต้องการให้ rollback เวลาเกิด error tx = session.beginTransaction(); session.createQuery(“query”) .setString(“:value”, value).list(); id = (Long) session.save(Object); session.flush(); tx.commit(); } catch(Exception e) { logger.error(“Can’t create Object.”, e); tx.rollback(); } finally […]