วิธีหา คำต่างๆใน file โดยไม่สนใจว่าจะอยู่ที่ไหน

Friday, November 14th, 2014

แบ่งปั่น วิธีการของผมในการหาข้อมูลใน file ต่างๆ บน Unix Linux ที่โดนบีบอัดข้อมูลไว้ หรือที่ยังไม่บีบอัดไว ก็สามารถประยุกต์เอามาใช้กันได้ บางครั้งเราไม่รู้ว่าไฟล์อยู่ที่ไหนบ้าง หรือรู้ แต่มันมีอยู่หลายๆที่ จะได้สะดวกในการค้นหา วิธีที่ 1 ค้นหาไฟล์ ชื่ออะไรก็ตามที่ถูกบีบอัดไว(Zip) แล้วให้ exec และค้นหาคำที่เราต้องการ 1 2 3 $ $find [path] -type f -name [file name].gz -exec [command] {} \;|grep [key word for need] $$ $find [path] -type f -name [file name].gz -exec [command] {} \;|grep [key word for […]

หาเป้าหมายและทำ command อื่นต่อ

Wednesday, January 25th, 2012

บางครั้งต้องการหาไฟล์หรือ ไดเรคทอรี ซึ่งไม่รู้อยู่ ณ จุดไหน ถ้าเจอแล้วต้องทำอะไรต่อ เราสามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง Find การค้นหา directory หรือ ชื่อไฟล์ใน directory ที่ต้องการค้น Linux command “.” หมายถึง current directory ในการกรณีไม่ใส่ path ในการค้นหา find [pathnames] [conditions]   find . -name "[file name or directory name]" ตัวอย่าง find /home/data/ -name "*.log" find . -name "*data*.*"find [pathnames] [conditions] find . -name "[file name or directory name]" ตัวอย่าง […]