วิธีหา คำต่างๆใน file โดยไม่สนใจว่าจะอยู่ที่ไหน

Friday, November 14th, 2014

แบ่งปั่น วิธีการของผมในการหาข้อมูลใน file ต่างๆ บน Unix Linux ที่โดนบีบอัดข้อมูลไว้ หรือที่ยังไม่บีบอัดไว ก็สามารถประยุกต์เอามาใช้กันได้ บางครั้งเราไม่รู้ว่าไฟล์อยู่ที่ไหนบ้าง หรือรู้ แต่มันมีอยู่หลายๆที่ จะได้สะดวกในการค้นหา วิธีที่ 1 ค้นหาไฟล์ ชื่ออะไรก็ตามที่ถูกบีบอัดไว(Zip) แล้วให้ exec และค้นหาคำที่เราต้องการ 1 2 3 $ $find [path] -type f -name [file name].gz -exec [command] {} \;|grep [key word for need] $$ $find [path] -type f -name [file name].gz -exec [command] {} \;|grep [key word for […]

การตั้งเวลาด้วย crontab

Monday, July 20th, 2009

การตั้งเวลาบน Linux สามารถทำได้โดยการใช้ crontab เข้ามาช่วยครับ มาดูวิธีและความหมายการใช้งานกันครับ crontab คืออะไร crontab เป็น simple text file ที่ประกอบด้วยรายการคำสั่งที่จะให้รันตามเวลาที่กำหนด โดยคำสั่งดังกล่าวจะสัมพันธ์กับเวลาในการรัน ที่ถูกควบคุมจาก cron daemon และถูก executed ใน system’s background ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ crontab สามารถดูได้จาก crontab’s man page crontab ทำงานอย่างไร ระบบจะรักษา (maintain) crontab ของแต่ละ user ไว้ในระบบ การแก้ไขหรือสร้าง crontab คุณจะต้องใช้ text editor ที่ระบบได้กำหนดไว้แล้ว โดย nono text editor เป็น default text editor บนระบบ ubuntu ของผู้เีขียนที่ใช้ทดลอง ซึ่ง […]