Android Programming for Development Tools

Sunday, March 31st, 2013

พอดีลองเขียนโปรแกรมบน Android เลยเอา step มาแบ่งกันว่าต้องใช้อะไรบ้าง ซึ่งทาง android ที่เป็นของ google ก็ได้เตรียมมาให้เราใช้อย่างครบครันแล้ว ที่สำคัญ ฟรี อิอิ และใช้งานร่วมกับ Tools eclipse ได้อีกด้วย และยังใช้ได้ทุกระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Windows, Linux หรือ Mac OS X Download สิ่งที่ต้องใช้ 1. JDK เป็นตัว JDK 7 หรือถ้าต้องการโหลด JDK version 5 หรือ 6 ให้โหลดที่นี่ JDK Old 2. Android SDK จะด้มาทั้ง SDK และ Eclipse ให้เลือกตาม plate from ของเราในที่นี้ผมเลือกแบบ windows 64Bits (adt-bundle-windows-x86_64-20130219.zip) Install – ติดตั้ง […]

Structure Android Application Devloper

Sunday, May 20th, 2012

การเขียนโปรแกรม android application มีองค์ประกอบเบื้องต้นไม่มาก เรามีหน้าที่ ที่ต้องจำองค์ประกอบต่างๆ ของมันให้ได้ ซึ่งไม่ยากมากครับ บทความเดียวก็จบได้ แต่ทั้งหมดที่จะเล่านี่เพื่อเป็นพื้นฐานเท่านั้น เพราะว่าการ program ขั้นสูง มันก็จะมีอะไรเพิ่มมาอีกเรื่อยๆครับ Structure Android Application Devloper ปกติ เวลาเราเห็นโปรแกรมที่เอามาใช้จะเป็นในรูปแบบ .apk เพียงไฟล์เดียวเท่านั้น แต่ถ้าเรามาเขียนโปรแกรมให้สามารถใช้งานบน android ได้นั้น ต้องมาเรียนรู้โครงสร้างของ android ซึ่งถ้าเราสร้างโปรเจคใหม่ ผ่าน eclipse โดยผ่านการติดตั้ง plug in เรียบร้อยแล้ว ( Download the Android SDK และ ADT Plugin for Eclipse ) eclipse ก็จะสร้างโครงสร้างเหล่านี้มาให้โดยอัตโนมัต โดยโครงสร้างไฟล์ และหน้าที่ มีดังนี้   /src/PACKAGENAME/ACTIVITY.java – เป็นไฟล์ที่จะต้อง program […]