คำคมของ….อุดม

Wednesday, July 8th, 2009

อ่านกันขำๆ ครับ แต่คิดด้วยก็ได้ ^^ กลิ่นของความรักก็เช่นเดียวกับห้องน้ำ เข้าไปแรกๆจะรู้สึกว่าได้กลิ่น อยู่ไปในนั้นนานๆ ไปจะเคยชิน จนลืมไปว่ามีกลิ่นนั้่นอยู่ จนกว่าจะออกมาจากบริเวณนั้น และกลับเข้าไปใหม่ ———————– ถ้าเรารักใครสักคน เราควรเปิดโอกาสให้เขาได้… ทำผิดหลายๆ ครั้ง เพราะเราเองก็ต้องการโอกาสอย่รางนั้นเช่นกัน ———————– ถ้าสันดานห่วยๆ มันเป็นกระดาษ เรามีแค่หินทับกระดาษคนละก้อน ลมกิเลสพัดมาก็ขึ้นกับว่าก้อนหินของใครก้อนใหญ่พอที่ทับมันไว้ ไม่ให้ปลิวเพ่นพ่านเท่านั้นเอง…. ———————– ความรู้มากๆ บางทีเหมือน กำแพงอิฐที่เรียงตัวสูง ความรู้สูง กำแพงสูง ความรู้รอบด้าน ก็เหมือนกำแพงสูงรอบตัว บางครั้งมันอาจ ทำให้มองออกไปไม่เห็นอะไร นอกจาก อิฐที่ตนเองก่อขึ้นมา

คาถาโบราณ เอาไว้ป้องกันตัว

Monday, June 22nd, 2009

พอดีไปเจอคาถาน่าสนใจครับ เป็นคาถาของคนสมัยก่อนที่เอาไว้ใช้ป้องกันตัว มันน่าสนใจและน่าเอาไปใช้ครับ เลยเอามาแบ่งปั่นกัน ^^ คาถาทุกคาถาจะต้องท่องจำให้ได้ ไม่ติดขัด อักขระทุกตัวต้องจำให้ได้ขึ้นใจไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทอง แต่ไม่จำเป็นต้องสวดออกเสียงก็ได้ ประกอบกับจิตต้องมีสมาธิ ไม่พูดจาหยาบคาย ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ถ้าถือศีล 5 ด้วยยิ่งดี ทำได้เช่นนี้จึงจะสำเร็จ คาถารักแท้ *โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ (ให้บริกรรมคาถานี้กับลูกอมแล้วอมขณะที่คุยกับคนที่เรารัก จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา) คาถามัดใจ *พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ (ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ทำให้คนรักคิดถึง) คาถาใจอ่อน *ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโวตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง (ใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตาม […]