คาถาคนทำงาน

Tuesday, July 28th, 2009

เอาไปใช้กันนะครับ จะได้ทำงานกันอย่างสบายใจ ^^ ขั้นแรก…ท่อง นะโม 3 จบ ก่อน แล้วจึงค่อยท่องคาถานะ 1. คาถาคนทำงาน อาจจะมี … เซ็งไปบ้าง…ในบางครั้ง อาจจะมี …เบื่อกันบ้าง…. ในบางหน อาจจะมี …เหม็นขี้หน้า…กับบางคน

คาถาโบราณ เอาไว้ป้องกันตัว

Monday, June 22nd, 2009

พอดีไปเจอคาถาน่าสนใจครับ เป็นคาถาของคนสมัยก่อนที่เอาไว้ใช้ป้องกันตัว มันน่าสนใจและน่าเอาไปใช้ครับ เลยเอามาแบ่งปั่นกัน ^^ คาถาทุกคาถาจะต้องท่องจำให้ได้ ไม่ติดขัด อักขระทุกตัวต้องจำให้ได้ขึ้นใจไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทอง แต่ไม่จำเป็นต้องสวดออกเสียงก็ได้ ประกอบกับจิตต้องมีสมาธิ ไม่พูดจาหยาบคาย ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ถ้าถือศีล 5 ด้วยยิ่งดี ทำได้เช่นนี้จึงจะสำเร็จ คาถารักแท้ *โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ (ให้บริกรรมคาถานี้กับลูกอมแล้วอมขณะที่คุยกับคนที่เรารัก จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา) คาถามัดใจ *พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ (ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ทำให้คนรักคิดถึง) คาถาใจอ่อน *ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโวตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง (ใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตาม […]