การใช้งานพื้นฐานของ Taglib JSTL

ก็เอามาฝากกันครับ และเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของผมด้วยอีกทีนึง อิอิ ทำไปนานไม่ค่อยได้ใช้ ส่วนใหญ่ผมจะไปใช้อีกเทคโนโลยี คือ velocity ครับ

การใช้งานของ c:forEach
ช่วยในการวน loop ง่ายขึ้นบนหน้า html
– แบบ Jsp ธรรมดา

1
2
3
4
5
...
<% for(int i=1;i&lt;=10;i++) { %>
	<%=i%&gt;&lt;br/>
<% } %>
...

– แบบ Taglib

1
2
3
4
5
6
7
...
 <body>
  <c:forEach var="count" begin="1" end="5" step="1">
   <c:out value="${count}" /&gt;&lt;br />
  </c:forEach>
 </body>
...

หรือ

1
2
3
4
5
6
7
...
<select class="selectpaging" id="pageList" name="pageList" onChange="gotoPage(aisform);">
  <c:forEach var="page" begin="1" end="${pageAll}" step="1">
   <option value="&lt;c:out value="${page}"/>"><c:out value="${page}"/></option>
  </c:forEach>
</select>
...

การใช้งานของ c:out
เป็นคำสั่งที่จะเอาค่าที่ส่งมาจาก control มาแสดงที่หน้า Jsp

1
2
3
4
5
...
<p>
 Hi, <c:out value="${hello}"/>
</p>
...

หรือ

1
2
3
...
<c:out value="${person.name}" default="n/a"/>
...

การใช้งาน c:set
เพื่อกำหนดค่าต่างๆลง bean

1
2
3
...
<c:set var="person" scope="Web Application">
...

การใช้งานของ c:if
– แบบแรก

1
2
3
4
5
...
<c:if test="${param.guess=='Java'}">
	You guessed it! <br /><br />
</c:if>
...

– แบบ if else

1
2
3
4
5
6
7
8
...
<c:if test="${param.guess=='Java'}">
	You guessed it<br /><br />
</c:i>
<c:if test="${param.guess!='Java'}">
	You are wrong<br />
</c:if>
...

คำสั่งพวกนี้เป็นพื้นฐานก็จริงครับ แต่มันก็เพียงพอแล้วครับที่จะเอามาใช้งานจริงๆกันได้เลย^^

One Response to “การใช้งานพื้นฐานของ Taglib JSTL”

 1. Dev Says:

  เข้าใจดีมากเลยครับ ใช้ได้เลย

Leave a Reply